Jeoloji Mühendisliği Programı'nın 

Vizyonu

Uluslararası kabul görmüş yüksek eğitim standardını ve bünyesinden çıkan mezunların sanayide ve toplumsal yaşamda; teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilen bireyler olmasını sağlamak ve yerbilimlerindeki araştırma ve gelişime evrensel düzeyde bilimsel katkı koymaktır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak lisans ve lisansüstü eğitimde yüksek standartları yakalama hedefimizin dışında yer bilimlerinin her alanında dünya ile yarışacak bir araştırma gücü ve altyapısına sahip olmak ana vizyonumuzdur.

 

Misyon

Jeoloji ve jeoloji mühendisliği ile ilgili her türlü problemi bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen, özel ve kamu kuruluşlarında çalışacak profesyonellerin eğitilmesini görev edinmiştir.

Bu temelde İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan, ülke sınırlarına bağlı kalmadan uluslararası arenada yarışan bir yerbilimleri merkezi olarak eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürmektir.