Misyon – Vizyon – İTÜ Dr. Erol Üçer MÜZİK İLERİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Loading...

Misyon – Vizyon

Misyon

  • Lisansüstü seviyesinde çağdaş müzik eğitimi sunmak, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanmak; ve müzik mirasının gelecek nesillere aktarımını teşvik etmek.
  • Yaratıcı ve araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek.
  • İleri müzik araştırmaları yapmak ve sonuçlarını paylaşmak.
  • Öğrenci ve mezunlarına alan araştırması, konferans sunumları, üniversite değişim programları, atölye çalışmaları, uzmanlık sınıfları, konser olanakları, sosyal iletişim ve bağlantı, yurtdışında doktora eğitimi gibi konularda ulusal ve uluslararası imkânlar sağlayarak müzikal gelişimi sürekli kılmak.
  • Sanatçıların ve akademisyenlerin eğitim, araştırma ve danışmanlık açılarından etkin şekilde katkı ve ve paylaşım yapabileceği bir ortam sağlamak.
  • Benzer kurumlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar oluşturmak, eğitim kalitesinde sürekli gelişimin güvencesini sağlamak.

Vizyon

MİAM yaratıcı müzik insanları yetiştirmeyi amaçlar. Yaratıcılık farklılaşmak, yenilik ve özgün yaratımlar ortaya koymak demektir. Bu süreçte kişinin heyecan duyulan yaratımlar ortaya koyabilmesi özgür ve cesur bir düşünce yapısına sahip olabilmesi ile birlikte öncüllerinden ne derece farklı olabildiğinin bilincinde olmasını da gerektirir. Müzik dünyasında önemli yaratımlar ortaya koymuş, tartışma ve heyecan yaratmış çoğu müzik insanı mevcut olanın, kendisinden önce gelenin bilincindedir. MİAM bu yaratıcı potansiyelin ortaya çıkabilmesi için gerekli farkındalığın oluşturulduğu ve müzik donanımının sağlandığı özgür ve paylaşımcı bir müzik platformudur.

MİAM’da müziğin her alanında üretim mevcuttur: Yeni bir beste, icra tarzı, kayıt tekniği, ses tasarımı, miks, alan çalışması, analiz, araştırma, tez, teori, enstrüman vb. MİAM’da değişik uzmanlık alanlarında eğitim gören öğrenciler kendi alanlarındaki çalışmalar dışında diğer alanlarla da disiplinler-arası çalışmalar içinde bulunabilecekleri bir ortama sahiptirler.

Eğitim dili İngilizce olan MİAM’ın akademisyen kadrosu Türk ve yabancı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. MİAM’ın ulusal ve uluslararası birçok kurumla bağlantısı mevcuttur. Bu çok kültürlü ortamda yetişen öğrenciler yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da araştırma faaliyetlerine kolayca devam edebilmektedir. MİAM aynı zamanda yerli ve yabancı müzisyen, akademisyen ve araştırmacıların hem Türk müziğini hem de Dünya müziğini ayrı ayrı, eşzamanlı ve de bütünleşik olarak deneyimleme fırsatı bulabildikleri sosyal bir merkezdir.