Subscribe  


ITU Library
ITU Social Sciences Institute
ITU Student Affairs
İTÜ MIAM - CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN MUSIC
  Miam > Events

Huseyin Sermet Masterclass
Dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet’in MIAM’da düzenleyeceği piyano ve oda müziği ustalık sınıfı 23-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. Solo piyano için başvuranların audio veya video kayıt göndermesi gereklidir. Oda müziği ustalık sınıfına başvuracaklar için bu koşul aranmamaktadır. Daha once Miam’da düzenlenen Hüseyin Sermet ustalık sınıflarına aktif olarak katılmış olanların yeniden kayıt gönderme zorunluluğu yoktur.


Başvuru ve kayıt göndeme adresi : itumiam@gmail.com
Başvuru formu : http://bit.ly/2ehKZJP


Solo piyano için kayıt içeriği : İki farklı dönemden bir eser ( Ör: Barok döneme ait bir eser ve Romantik döneme ait bir eser). Kaydı mail olarak göndermenizi rica ederiz. Audio veya video kayıtlar Kabul edilir.
Son başvuru ve kayıt gönderme tarihi 21 Kasım 2016 dır.