Loading...

Emine Şirin Özgün Tanır

1977 doğumlu E. Şirin Özgün, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında Galatasaray Lisesi'nde başlayan folklor merakını Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde (BÜFK) perküsyon çalarak sürdürdü. Mezun olduğunda geleneksel müzik ve danslara olan ilgisini sosyoloji eğitimiyle birleştirerek ilerlemeye karar verdi ve İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. “Drummer Women of Anatolia” başlıklı yüksek lisans tezi Orta Anadolu’da tefçi kadınların müzikal ve ritüel pratiklerine dair bir alan çalışmasının sonucudur. “The Sounds of Political Actions in the Streets of Istanbul” başlıklı doktora tezi ise İstanbul’daki protestoların seslerini dinleyerek, kaydederek ve yorumlayarak üç yıla yayılan yoğun bir alan araştırmasına dayanmaktadır. 2007-2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde müzik alanında dersler veren E. Şirin Özgün, 2010 yılından 2012 yılındaki doktora mezuniyetine kadar MİAM'da araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2014 yılında Doçent ünvanını aldıktan sonra MİAM'da Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya ve yine MİAM'da etnomüzikoloji dersleri vermeye başladı. Araştırma konuları müzikte toplumsal cinsiyet çalışmaları, soundscape çalışmaları ve politikanın müzikal ifade üzerindeki etkileri olarak sıralanabilir. Son dönemde Yörük kültürü üzerine bir araştırmaya başlamak üzere çalışmaktadır. İki çocuk annesidir ve nadiren bulduğu boş zamanlarında örgü örmeyi, kanaviçe işlemeyi ve Kaz Dağları'nı seyrederek kahve içeceği uzun günlerin hayalini kurmayı sevmektedir.