Doktora – İTÜ Dr. Erol Üçer MÜZİK İLERİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Loading...

Doktora

Genel Bakış

Programın Amacı

Müzik Doktora Programı müzik alanında bilimsel araştırmalarda bulunarak mevcut tezleri, teorileri ve tasarımları sorgulayan, yeni araştırmalarla sentezleyen ve geliştiren, ya da yeni teoriler ve tasarımlar ortaya koyan müzik bilimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler MİAM lisansüstü ders programından ve tercihe bağlı olarak diğer üniversite içi ve dışı lisansüstü ders programlarından dersler alarak araştırmalarının ve tezlerinin bilimsel altyapısını oluştururlar. Tez konuları hakkında ve müzik alanında teorik ve pratik bilgilerinin ölçüldüğü doktora yeterlik sınavından sonra öğrenciler doktora tezi yazarak mezun olurlar.

Uzmanlık Alanları
 • Etnomüzikoloji
 • Müzikoloji
 • Müzik Teorisi
 • Performans
 • Kompozisyon
 • Ses Mühendisliği ve Tasarımı
 • Sonik Sanatlar
 • Şeflik
Doktora Programı Kabul Koşulları

Müzik Doktora programında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları’nca belirtilen yüksek lisans öğrenci kabul koşulları geçerlidir.

 • Not Ortalaması: Talep edilmemektedir.
 • ALES/GMAT/GRE: Talep edilmemektedir.
 • Öğrenci Kabul edilecek bölümler/ programlar: Herhangi bir bölüm/program kısıtlaması yoktur.
 • Ek belge: Adayın programla ilgili motivasyonunu ve kararlılığını kanıtlamaya yönelik iki adet referans mektubu teslim edilmelidir. Adayların girmek istedikleri program ile ilgili sınav mülakat komisyonuna sunmak üzere portfolyo hazırlaması gerekmektedir.
Programın Yapısı
 • Müzik Doktora Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esasları doğrultusunda yürütülür.
 • Programın dili %100 İngilizce’dir.
 • Programı’nın mezuniyet kredisi 36’dır. 36 krediyi tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girerler.
 • Doktora programı tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Gerekli kredili dersleri azami süre içinde tamamlamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Madde 17)
 • Kredili derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavı güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde başarısız sayılır. Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Madde 19)
 • Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler Müzik Doktora Programı’ndan Doktora Tezi yazarak mezun olurlar.
 • Müzik Doktora Programı’ndan mezun olanlar, “Müzik Doktora Diploması” alırlar.

Ders Listesi

Güz Dönemi
 • Advanced Trends in Music Theory
 • Composition Project 1
 • Composition Project 3
 • Advanced Chamber Music 1
 • Recital 1
 • Recital 3
 • Current Debates in Ethnomusicology
 • Critical Perspectives in Ethnomusicology
 • Preceptorial Listening: Europe and Northern America
 • Individual Research Topics in Music 1
 • Advanced Production
 • Advanced Electronic Music Composition
 • Keyboard Musicianship
 • Advanced Chamber Music 3
 • Critical Biography in Music
 • Music Cognition
 • Studies in Improvised Music 1
 • World Musics and European-Influenced Composition
 • Advanced Conducting 2
 • Timbre in Ethnomusicology and Composition
 • Individual Research Topics in Music 3
 • Representing the Musics of Turkey
 • Advanced Audio Programming
 • Advanced Multimedia Design
 • Critical Studies in Electronic Music History
Bahar Dönemi
 • Recent Trends in Musical Composition
 • Composition Project 2
 • Composition Project 4
 • Recital 2
 • Recital 4
 • Individual Research Topics In Music 2
 • Advanced Conducting 1
 • Recent Trends in Music Theory
 • Topics in Ethnomusicology: Theory and Praxis
 • Preceptorial Listening: Asia
 • Recent Trends in Musical Composition 2
 • Schenkerian Analysis
 • Recent Trends in Musicology Studies
 • Advanced Mixing
 • Advanced Audio Mastering
 • Studies in Improvised Musics 2
 • Individual Research Topics in Music 4
 • Kurdish Musics
 • Cross-Cultural Aesthetics of Music
 • Dissertation