Loading...

Assoc. Prof. Can Karadoğan

1975 yılında İstanbul'da doğdu. İTÜ’de Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde lisans, Hamburg-Harburg Teknik Üniversitesi’nde Bilişim ve Haberleşme alanında yüksek lisans yaptı. 2004 yılında İTÜ-MİAM Ses Mühendisliği ve Tasarımı doktorasına başladı. Aynı kurumda 2005 yılında araştırma görevlisi oldu. Burada ağırlıklı olarak Dr. Pieter Snapper ve Dr. Reuben de Lautour ile ses mühendisliği ve elektronik kompozisyon çalıştı ve İTÜ-MİAM Kayıt Stüdyosu’nda ses mühendisi olarak tam zamanlı görev yaptı. Kanun çalgısı için mikrofonlama teknikleri konusunda yaptığı doktora tezini 2010 yılında tamamladı. 2011 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri Bölümü’nde yardımcı doçent oldu. Hem TMDK’da hem de MİAM’da müzik yüksek lisans programında kayıt teknikleri ve müzik teknolojileri konularında dersler vermekte, kendi müziklerini üretmenin yanında, İTÜ-MİAM Kayıt Stüdyosu’ndan sorumlu ses mühendisi olarak faaliyet göstermektedir. 2011 yılından beri Müzik Teknolojileri Bölüm Başkanı 2014 yılından beri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısıdır. Klasik müzik, caz ve TSM tarzında kayıt mühendisliği projeleri yapmakta ayrıca kendi şarkılarının üretimine de devam etmektedir.