Loading...

Res. Assist. Ogul Koker

Bornova Anadolu Lisesi 2008 yılı mezunu olan Oğul Köker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nden lisansını “Müzikte anlama Wittgensteincı bir bakış” başlıklı bitirme projesiyle 2014 yılında almıştır. Köker, 2014 yılından beri lisansüstü öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı öğrencisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde müzikoloji alanına odaklanarak sürdürmektedir. Haziran 2016’dan beri küçük bir ara dışında aralıksız olarak “Müzik Algısı Ölçme-Değerlendirme Sınavlarında Ses İşleme Araçlarının Kullanılabilirliği” adlı 215K017 numaralı TÜBİTAK projesinde bursiyer olarak görev yapan Köker, Mayıs 2017’den beri İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında Serkan Özçifci ile beraber İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Biliminde Gençler Buluşması 3 kapsamında “Müzikte anlam üzerine Wittgensteincı bir model” başlıklı bildiriyi sunan Köker, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu kapsamında “Sihirli Flüt ve Masonluk: Bir Yeniden Değerlendirme” başlıklı bildiriyi sunmuş, bu bildiri söz konusu sempozyumun bildiri kitapçığında tam metin olarak yer almıştır. Dilara Pala, Oğul Köker ve Alexandros Charkiolakis ortaklığında yazılan “Shostakovich in Turkey” başlıklı makale, ünlü Dmitri Shostakovich Publishers (DSCH) tarafından Rusça olarak yayımlanacak olan Dmitry Shostakovich: Researches and materials 5’te yer alacaktır.