Loading...

Ahmet Ozan Baysal

Eğitim hayatında ve sanatsal yaşamında özellikle bağlama performans teknikleri ve şelpe tekniği üzerine yoğunlaşan Ahmet Ozan Baysal 2010’da Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü’nden lisans derecesini birincilikle; 2013’te İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Anabilimdalı’ndan (MIAM) yüksek lisans derecesini etnomüzikoloji alanında çalışarak elde etmiştir. Doktora çalışmalarını MIAM’da bağlama performans alanında 2014’ten bu yana sürdürmektedir. Birçok ulusal/uluslararası konserler vermekte olup, çeşitli müzik festivallerinden ve akademik workshoplardan davetler almaktadır. İleri bağlama performans teknikleri alanındaki çalışmalarını Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ile, klasik armoni ve kontrpuan alanındaki çalışmalarını Azeri müzik teorisyeni Doç. Dr. Aynur Elhan Nayır ile, caz armonisi alanındaki çalışmalarını Emin Fındıkoğlu ile, ve orkestrasyon teknikleri alanındaki çalışmalarını Prof. Afaq Caferova ve Yrd. Doç. Dr. Eray Altınbüken ile sürdürmüştür.