2. Öğretim Yüksek Lisans – İTÜ Dr. Erol Üçer MÜZİK İLERİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Loading...

2. Öğretim Yüksek Lisans

Genel Bakış

Programın Amacı
Müzik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı müzik alanında araştırmacı kişiliğe sahip yaratıcı müzik bilimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uzmanlık alanından bağımsız olarak tüm öğrenciler müzik tarihi, müzik teorisi, müzik teknolojileri ve müzik yöneticiliği gibi alanlarda dersler alarak kapsamlı bir müzik donanımı edinirler. Bu temel donanıma ek olarak kendi çalışma alanlarına yönelik zorunlu dersler ve tüm alanlara açık seçmeli dersler ile öğrenciler uzmanlık alanlarında teorik ve pratik bilgi birikimine ve uygulama deneyimine sahip olurlar. Öğrenciler bu programdan bitirme projesi yazarak mezun olurlar.
Uzmanlık Alanları
 • Etnomüzikoloji
 • Müzikoloji
 • Müzik Teorisi
 • Performans
 • Kompozisyon
 • Ses Mühendisliği ve Tasarımı
 • Sonik Sanatlar
 • Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği
 • Şeflik
2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Koşulları

Müzik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları’nca belirtilen yüksek lisans öğrenci kabul koşulları geçerlidir.

 • Not Ortalaması: Talep edilmemektedir.
 • ALES/GMAT/GRE: Talep edilmemektedir.
 • Öğrenci Kabul edilecek bölümler/ programlar: Herhangi bir bölüm/program kısıtlaması yoktur.
 • Ek belge: Adayın programla ilgili motivasyonunu ve kararlılığını kanıtlamaya yönelik iki adet referans mektubu teslim edilmelidir. Adayların girmek istedikleri program ile ilgili sınav mülakat komisyonuna sunmak üzere portfolyo hazırlaması gerekmektedir.
Programın Yapısı
 • Müzik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik ve Esasları doğrultusunda yürütülür.
 • Programın dili %100 İngilizce’dir.
 • Programın mezuniyet kredisi 36’dır.
 • Müzik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Madde 13)
 • Hazırlık dönemi dersleri kredisizdir.
 • Her ders 3 kredi olup, toplam 12 adet kredili ders tamamlanmalıdır. Bu derslerden en az 6’sı zorunlu derslerden oluşmalıdır
 • Zorunlu dersler 4 grupta toplanmıştır: ‘Müzik Teorisi’, ‘Müzik Tarihi’, ‘Etnomüzikoloji’, ‘Diğer Zorunlu Dersler’. Her öğrenci bu 4 grubun her birinden en az bir ders almak koşuluyla, toplam 6 dersini zorunlu derslerden almalıdır.
 • 12 dersi (36 krediyi) tamamlamak için geriye kalan dersler seçmeli ders havuzundan ya da zorunlu ders gruplarının herhangi birinden seçilebilir.
 • Öğrenciler Müzik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan Bitirme Projesi yazarak mezun olurlar ve “Müzik 2. Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Diploması” alırlar.
 • Not: Türkiye’de 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması alarak mezun olan öğrenciler bu diploma ile doktora programlarına başvuramamaktadır (20 Nisan 2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Madde 16).
 • Not: 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. (20 Nisan 2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği - Geçici Madde 1).
 • Bu diploma ile yurtdışındaki herhangi bir lisansüstü programına (ülkelerin ve üniversitelerin belirlemiş olduğu özel koşullar hariç) başvurulabilmektedir.

Ders Listesi

2. Öğretim Yüksek Lisans Ders Listesi
 • Studio Practices
 • Introduction to Music Theory
 • Introduction to Ethnomusicology
 • Introduction to Makam Theory
 • Research Methodology and Music Bibliography
 • Preparation for Composition Studies
 • Preparation for Instrumental Studies
 • Basic Conducting Techniques
 • Introduction to Musicology
 • Ear Training and Sight Singing
 • Preparatory Studies in Sonic Arts
Zorunlu Dersler

Müzik Teorisi Alanı
 • Eurogenetic Music Theory
 • World Music Theory
Müzik Tarihi Alanı
 • History of Eurogenetic Art Music 1 (until 1720)
 • History of Eurogenetic Art Music 2 (since 1720)
Etnomüzikoloji Alanı
 • Musics of the World
Genel Zorunlu Dersler
 • Music Technology
 • Music Business and Management
 • Music Performance Studies
 • Advanced Topics in Eurogenetic Art Music (since 1900)
 • Chamber Music Ensemble – 1
 • Conducting Techniques – 1
 • Multitrack Recording and Mixing
 • 16th-Century Counterpoint
 • Introduction to “Post Tonal” Music Theory
 • History of Electronic Music
 • Audio Programming
 • Acoustics and Psychoacoustics
 • Instrumentation and Orchestration
 • Musics of Turkey
 • Critical Listening
Tez
 • Master Thesis (1st Education)
 • Term Project (2nd Education)

Seçmeli Dersler

Güz Dönemi
 • Transcription and Analysis in Ethnomusicology
 • Foundations of Turkish Musicology
 • Music and Identity
 • Music in Mediterranean Cultures
 • History of Ottoman-Turkish Music (17th to 19th centuries)
 • Instrumental Individual Instruction – 2
 • Chamber Music Ensemble – 2
 • Composition Individual Instruction – 2
 • Repertoire and Style Studies
 • Topical Issues in Western Music
 • Studies in Opera
 • History of Western Notation
 • Fund-Raising and Development
 • Production Analysis
 • Independent Study – 2
 • Assistant Engineer Practicum – 2
 • Computer Music – 1
 • Recent Trends in Musical Composition
 • Popular Music Studies
 • Music and Religion
 • Music in India
 • Jazz Harmony
 • Current Influences in Ethnomusicology
 • Music of Europe and Northern America
 • Composers’ Workshop
 • Contemporary Musical Practices
 • Film Scoring
 • World of Percussion
 • Conducting Techniques - 2
 • Women In Music
 • 18th-Century Counterpoint
 • Electronic Music Composition
 • Historical Performance Practice
 • Project Management
 • Songwriting
 • 16th-Century Counterpoint- 2
 • Mixed Composition for Instruments and Electronics
 • Approaches to Semiotics of Music
 • Music and Ideology
 • History of Conducting
 • Orchestra Performance Techniques
 • Selected Topics in Music and Sociology
Bahar Dönemi
 • Foundations of Ethnomusicology
 • Organology
 • Field Work
 • Makam Theory and Analysis
 • Selected Topics in Ethnomusicology
 • Music of Southern Hemisphere
 • Music of Asia
 • Music and Gender
 • Transcription and Analysis in Turkish Music
 • Western Influences on Ottoman-Turkish Music
 • Independent Study - 1
 • Instrument Individual Instruction – 1
 • Instrument Individual Instruction – 3
 • Advanced Harmony
 • Improvisation – 1
 • Chamber Music Ensemble – 3
 • Composition Individual Instruction – 1
 • Composition Individual Instruction – 3
 • Advanced Orchestration
 • Introduction to Digital Imaging
 • Historical Periods in Western Music
 • Evolution of Western Musical Genres
 • Composer Studies
 • Compositional Context
 • Legal Aspects of the Music Industry
 • Music Marketing and Promotion
 • Advanced Mixing
 • Location Recording
 • Assistant Engineer Practicum – 1
 • Computer Music – 2
 • Introduction to Schenkerian Analysis
 • Topics in 20th Century Analysis
 • Conducting Techniques-3
 • Percussion History and Orchestration Techniques
 • Multimedia Design
 • Text and Music in the Baroque
 • Electronic Dance Music Production
 • Psychology and Neuroscience of Music
 • Choir Performance Techniques